مقالات

نوک چینی

دلایل نوک چینی: نوک چینی از مباحث مهم در زمینه ی پرورش طیور تخم گذار می باشد که بیشتر در سنین کمتر از 5 روزگی برای مرغ ها و خروس ها انجام می گیرد. البته ...

تغذیه مرغ تخمگذار

تغذیه یکی از فاکتورهای مهم در پرورش مرغ های تخم گذار و گوشتی می باشد که رعایت اصول و بهداشت تغذیه در رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار پراهمیت است. ازاین رو شرکت ...

تراکم گله مرغ تخم گذار

تراکم مناسب برای مرغ های تخمگذار در هر متر مربع بنا به شرایط مدیریتی و توانایی کنترل شرایط محیطی مناسب به جهت نگهداری مرغ در داخل سالن در کف بستر به ازای ...